ds. Dick Langhenkel over '7 redenen om te kiezen voor Israël'

Het is niet altijd makkelijk om voor Israël op te komen. Soms kan de moed je zelfs in de schoenen zakken. Toch zijn er genoeg redenen om voor Israël te kiezen. Ds. Langhenkel geeft er alvast zeven.
Welkom bij de livestream van Christenen voor Israël! Van maandag tot en met vrijdag om 19.30 uur verzorgen we rechtstreeks een lezing vanuit het Israëlcentrum.
Wilt u deze en onze andere educatieve activiteiten mede mogelijk maken? En zo de boodschap van Gods trouw aan Israël verder verspreiden onder christenen in Nederland?
Doneer dan online: cvi.nl/doneren
Online winkelen in Israël?
Ga dan naar www.israelwinkel.nl/ en bekijk het complete assortiment.

Reacties 

 1. janneke Bakhuizen

  janneke Bakhuizen

  Maand geleden

  Halleluja! Mooi gesproken ,zijn wij niet alle geënt in het Volk Israël?

 2. Rita Vanlandeghem

  Rita Vanlandeghem

  Maand geleden

  DANKU voor de boodschap en de inlichting om samen te strijden, op weg naar de overwinning in JEZUSNAAM !!!******* SHALOM ISRAEL enVEEL ZEGEN!!!*******

 3. S van hoeve

  S van hoeve

  Maand geleden

  Wat een fijne discussie na zo-n noodzakelijke bijbel les; we zien in deze tijd dat de wereld zich weer opmaakt om Gods Volk t.w. het lijfelijk nageslacht van Abraham' voorgoed uit te roeien'maar deze keer zal Gods Volk geen haar gekrengd worden''Nu Hun God een keer heefd gebracht in Hun lot'De wereld besefd niet Dat het Hun Jezus is die deze wereld voor zijn rechterstoel daagd;;;; om ze allen teverdelgen; deze middag lazen we 2 Kr hdst 32 wat een voor afbeelding is van wat staat te gebeuren wanneer alle volken zijn opgetrokken! Ook vermeld het Woord ons dat Israel dan 7maanden nodig heefd om hen netjes te begraven Daarom kies niet tegen maar Voor Israel'land en volk het Is Gods land en Gods volk

 4. S van hoeve

  S van hoeve

  Maand geleden

  7 redenen om voor Israel te kiezen; Er zijn er wel duizend! reeds in Gen1 vind men het proefgebod Handen af van die boom midden in Gods tuin -Beeld van Israel Volk en Land bij ongehoorzaamheid de doodstraf! Maar ook wij hebben een proefgebod; als we straks voor de rechter moeten verschijnen zal Hij vrijwel zeker vragen Waarom hebt ge Mij niet gekleed? Maar wanneer hebben we U naakt gezien ? Voorzover ge dit niet aan een van deze mijn broeders hebt gedaan Hebt ge dat ook niet aan Mij gedaan En weer volgd de doodstraf!

  • Bardo Wesselius

   Bardo Wesselius

   28 dagen geleden

   @Harim Abiff Jezus is geboren tijdens het Loofhuttenfeest of tijdens Pesach. Voor beide feesten zijn goede argumenten aan te voeren. Ik neig persoonlijk meer naar Pesach, ivm de voederbakken die in huis stonden omdat er 5 dagen een lam in huis was. We zullen het weten als alle puzzelstukjes compleet zijn.

  • Bardo Wesselius

   Bardo Wesselius

   28 dagen geleden

   @Harim Abiff zeer wijze woorden. Afkomst doet er in Christus niet meer toe. Wat er gebeurt met de leer van het zionisme en dispensatieleer is dat Israel die enkel in Jezus Christus bestaat verwart wordt met 'Ishmael de zoon van Hagar die door Paulus verbonden wordt met de slavernij van de wet van Mozes en 'het vlees'. En Edom/Esau die zijn geboorterecht verachtte. Een letterlijk volk dat geestelijk Ishmael en Edom vertegenwoordigt wordt verwisseld met het ware Israel van God door teksten uit context te halen vermengd met fabels en tradities uit de Talmoed, Zohar etc. Dat er vele ogen geopend mogen worden.

  • Wim Jobse

   Wim Jobse

   Maand geleden

   @Harim Abiff ...................................................................... Meneer Abiff, ik hoop, dat u de vergissingen inziet. Dat Jezus, ZOALS U SCHREEF, ALLES VERVULD HEEFT, onderwijzen andere profeten, die geen …. nodig hebben, zoals de h. Schriften onderwijzen: Hand.1:11 en Zach.14:4 Luk.14:27 leert mij , DAT IK WEL ONDERWIJS NODIG HEB [2Cor.4:8] en ook dat ik die machtige verheven keizer die u noemde niet moet vrezen, maar wel mag inzien, dat zijn vloek, tallozen ontmoedigd en afgemat heeft, mede door velen te vervolgen vanaf die tijd en zelfs om te brengen, ook door te verbieden de shabbat in acht te nemen, door deze te gedenken {Mark.2:27-28 HSV} en deze te heiligen EN dat de dag van de zon(beeld), de tweede .. dag *1) na die dag, zal moeten bewaakt gaan worden; wat een vergissing en hoop, die geen hoop blijkt, omdat dit een gebod van mensen is, zoals ook vertalingen meegingen. Deze dwaling doet mij ook denken aan de leer van o.a. Hymeneüs 2Tim.2:17, deze verkondigden dat de opstanding heeft plaats gevonden [voor hem en die hun oor daarnaar lieten hangen], de apostelen leerden dat nooit [1Cor.4:9 de SV vertaalde goed !!] Timotheus kreeg de volgende raad: 14 Breng deze dingen [zie context van Paulus’ raad] in herinnering [en] bezweer [hun], ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. 1*) i.p.v. na drie dagen en drie nachten [Mat.12:39-40]

  • Harim Abiff

   Harim Abiff

   Maand geleden

   @Wim Jobse ze hebben mijn antwoord aan U, weg gehaald. Het is me duidelijk! Jezus kent uw werken.

  • Harim Abiff

   Harim Abiff

   Maand geleden

   Zal ik U namens God nog iets leren? Jezus heeft alles vervult, alles. Dacht U nu echt dat Jezus in een kribbe/(voedsel trog) is gelegd terwijl dat volgens de Joodse wet strikt onreinig is. Terwijl 2 verzen terug, zwart op wit staat Maria zich strikt aan de Joodse wet hield. Jezus is geboren tijdens het loofhutten feest. Deze voedsel trog, heet wat nu onze broodtrommel is. Jezus is het 'afikoman' en is opgestaan tijdens "first fruits", voorwaar, voorwaar,...

 5. Corrie Steenwijk

  Corrie Steenwijk

  Maand geleden

  No nonsens, maar wat 'n voorrecht Hem te mogen kennen, 🙏

Volgende