Amusement

Ethiopia : Enda Tehish (እንዳ ትሕሽ) - 48 ክፋል | Tigrigna sitcom drama Part -48- full - 2020

@copyright hanza tube any
unauthoized use copying or distribtion is stricty probibited.
#hanza tube #እንዳ_ትሕሽ #Ethiopia #Eritria
ብስራሕቲ ምልላይን ምስንዳእ ምድላዋት ሃንዛን ብስራሕቲ ምልላይን ኪነ-ጥበባትን ኖላዊትn ራእሲ ኢንተርትይንመንት ዝዳለው ተኽታታሊ ሲትኮም ድራማ ኣብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ

Reacties 

 1. ኣደይ እያ ዓለመይ

  ኣደይ እያ ዓለመይ

  Uur geleden

  ኣሰይይይ ደቂ ዓደይ ቅቅቅቅቅቅ ሎምዓንቲ ሓዳሽ እዬ ዝርእያ ዘለኩ ማራ ኬፍ ኣለዎ😂😂😂😂😂😂

 2. Abrehet Gebre

  Abrehet Gebre

  14 uur geleden

  ❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹👍👍👍🌺🌺😜😜😜💋💋💋💋

 3. Hwhwjaja Aiauwjs

  Hwhwjaja Aiauwjs

  3 dagen geleden

  ዋው ማራ ደስ በሀሊ

 4. Yorsalm Shishay

  Yorsalm Shishay

  4 dagen geleden

  ❤❤❤❤👄👄👄

 5. ዮርዲ ጓል ወየንቲ

  ዮርዲ ጓል ወየንቲ

  4 dagen geleden

  ንኣቡሸይ ዝፈቱ እስኪ ላይክ😘😘😘😘😘❤❤❤❤

 6. Mabrt Brhan

  Mabrt Brhan

  5 dagen geleden

  ❤❤❤❤❤

 7. Rahsi Enterteiment

  Rahsi Enterteiment

  6 dagen geleden

  OMG ane eye zblo kkkk

 8. Rahsi Enterteiment

  Rahsi Enterteiment

  6 dagen geleden

  ትሕሽ

 9. ፍቅሪ ኣምላከይ ኣለዎ ሓለፋ

  ፍቅሪ ኣምላከይ ኣለዎ ሓለፋ

  7 dagen geleden

  Esey Shkorinatat Nizom Kolieu Zifoti Like

 10. Yonas Mehretab

  Yonas Mehretab

  7 dagen geleden

  Des zbl comedy brukat

 11. Redae Kidane

  Redae Kidane

  7 dagen geleden

  Kkkk

 12. Aga'azian Aksum Tsion

  Aga'azian Aksum Tsion

  7 dagen geleden

  💖🙏💖🙏💖🙏💖🙏💖

 13. ዮሪ እየ ስደት ዘየምበርክካ

  ዮሪ እየ ስደት ዘየምበርክካ

  8 dagen geleden

  ፍትሒ ፍትሒ ኣብ ሱዑዲ ዘለዉ የሕዋትና ርድእዎም😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 14. Haben Bereke

  Haben Bereke

  8 dagen geleden

  Nezia filmi zfetwa eski like eletfuni💜💓💓💓 👇 👇👍👍👍👍

 15. Herife Hagos

  Herife Hagos

  8 dagen geleden

  Mekurte. 10. Like. .nakom

 16. ጋል ኣፅቢ ፃሓይ።።።።። ።።።።።

  ጋል ኣፅቢ ፃሓይ።።።።። ።።።።።

  8 dagen geleden

  ኣብሽይ ተሐሸይ ሚጣየይ ልእለመይ ልዋመይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም

 17. Abi ጓል ትግራይ

  Abi ጓል ትግራይ

  8 dagen geleden

  ደምፂ ኣብ ስቃይ ዘለው ኣሕዋትና ድማ ክትኾኑ ላይክ ኣይንግበር ሳብክርብ ከማን ክንልዖሎ ኢና 😭😭😭 ኣንሕና ናዓኹም ንሕገዝ ንስኹም ሓቦ ዘይበልኹም 👎👎👎👎

 18. የማርያም ልጅ ነኝ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለዘላለም

  የማርያም ልጅ ነኝ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለዘላለም

  9 dagen geleden

  ትግራይ ዓደይ ሰላም ይብዛሕ💛💛💛💛❤❤❤❤❤💪💪

 19. Tay nefatu

  Tay nefatu

  9 dagen geleden

  Omg tihsh is funny😁😁😁😁😁😁

 20. Ali Ali

  Ali Ali

  9 dagen geleden

  🤣🤣🤣😍😍😍❤❤❤💖💖

 21. wedi ere wedi senafe

  wedi ere wedi senafe

  9 dagen geleden

  ምስ ቖልዓ ኣይትምከር። ምስ ከልቢ ኣይትታሓባእ ። ዝብል ምስላ ኣዘኪርኩሙኒ።

 22. Delina News 24

  Delina News 24

  9 dagen geleden

  ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሂወትኩም ጥዕና ንስራሕኩም ኣሳልጦ ሰናይ እናተመነኹ ዝ/ዩ እዋናውን ትኹሳትን ዜናታት ኮኑ ሓጸርቲ መስሓቂ ድራማታት ናባኹም ንምባጻሕ ላይክ ፣ ሼርን ሳብስ ክራይን ብ ብምግባር የተባብዑና …….ንኽብረትኩም ኣዝየ የመስግን

 23. እናቴ ለዘላለም ኑርልኝ

  እናቴ ለዘላለም ኑርልኝ

  9 dagen geleden

  ልኡሎም ክፍ አለካ ክክክክክክክክ

 24. ዜድ ዜድ

  ዜድ ዜድ

  9 dagen geleden

  ንዓመታከ ትመፁ ዲኩም መፂኩም ዉሰዱና

 25. Trrtty Htrtt

  Trrtty Htrtt

  9 dagen geleden

  ህህህህህህህ

 26. Mebrie Gslasie

  Mebrie Gslasie

  9 dagen geleden

  Abusha yednkeka eye

 27. Ghenet Gual Asmara

  Ghenet Gual Asmara

  9 dagen geleden

  👋👋🧸🧸🙏🏼💙✝️🌽💕🌻✌🏻🌝🏆🌹

 28. Hah Hah

  Hah Hah

  9 dagen geleden

  ኣረ ኣረ ኣረ ፍታሒ ፍታሒ ፍታሒ ንዞም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ኣሓትና በጃኩም

 29. ሰላም ጓል ተዋህዶ

  ሰላም ጓል ተዋህዶ

  9 dagen geleden

  ኣነስ ንሙና ከመይ ድየ ዝፈትዋ 😘😘😘😘😘😘

 30. Dawit Gere

  Dawit Gere

  9 dagen geleden

  ፀሓፈ ሰለ ዝበልካና አቦይ አቡሸይ ፂሒፈና አለና

 31. ልቤ በእግዝኣብሄር ፅና Daniya

  ልቤ በእግዝኣብሄር ፅና Daniya

  10 dagen geleden

  ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ክቡራት ደቅ ትግራይ ፃዕዳ ሃገርና ክልልና ሰላም ይግበረልና

 32. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  እዋይ ንዞም ለያቡ ዝኾነ ስሩዕ መፍትሒ ፅኑዕ ወስነ ክዋሃቦም ኣለዎ ስርቆት ከኽትም ኣለዎ ሰሪሖም ዘይበልዑ ስራሕ ዘየለማምዶም መንግስቲ? ህዝብና ተኣኪቡ ንዞም ዝሰርቁ ዘኾነ መፍትሒ ክበፅሑ ክግበር ክካኣል ኣለዎ ህዝብና ድማ ንዓርሱ መከላኸሊ ዝኾነ ሒዙ ክወፅእ ኣለዎ በርበረ ዓይኒ ዘይጎድእ መንዝሒ ግን ንጊዜኡ ዘቃፅል ዘወተ ኣብ ቦርሳኡ ሒዙ ክጓዓዝ ኣለዎ ባሃሊት እየ ንዓርስ መከላኸሊ ዝኾን ማለት እዩ ክሻዕ ጀጋኑ ፖላዊስ በቲ ኣከባቢታት ዝዘሩ ብምስትውዓል ዝሕልዉ ንዓዶም ንህዝቦም ዝግደሱ ፖላዊስ ክሻዕ ዝፍጠር

 33. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ሸፈና ማዓር ንፍቕ ኣቢልናኪ ነይርና ጠፊኢኺ እንቋዕ ብድሓን መፃእኺ 😗😗😗😗😗❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 34. Meron Gebreamlak

  Meron Gebreamlak

  10 dagen geleden

  Betaemi xbuk serah u enda thish azenagaitn meharitn iya qexelwo

 35. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ኣደንግት እትብል እውን ምርፅቲ እያ ልሎመይ ፤ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 36. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ወይ መምህር ልሎም ንሙናከኻ ድንጉፅ ብስራት ክትገብራ ደሊኻ ንባዕልኻ ድንጉፅብስራት ተጌርካ ክክክክክክክክክክ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ውይ እንዳ ትሕሽ ፈፂምኩም ኣይተኻኣልኩምን ምሩፃተይ ከመይ ድየ ንፍቕ ዘብለኩም 😗😗😗😗😗❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 37. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ሳርፕራይዝ ማለት ብትግርኛ ብዙሕ ቃላት ኣለዎ። ንኣብነት፡ ብስራታዊ፣ ብስራት፣ተበሰር፣ተበሰሪ፣ተበሰሩ፥መደመም ድማ ተደመም፣ተደመሚ፣ተደመሙ፣ንደመም፣ ከምኡ እውን ካብ መደነቕ ዝመፅእ ቓል ተደነቕ፣ተደነቒ፣ተደነቑ፣ይደነቑ፣ንደነቕ፣ ካብ መደንገፅ ድማ ዝወፅእ ቃል፡ ተደንገፅ፣ተደንገፂ፣ተደንገፁ፣ይደንገፁ፣ ንደንገፅ፣ ብሓፂሩ እውን (ድንጋፀ ኣልያ ብስራት ክባሃል ይካኣል) ወዘተ እዚኦም ኩሉም ተመሳሳሊ ናይ ትግርኛና ምቁራት መደመምቲ ብስራታዊ ቃላት እየን፣ ካብዙይ መሪፅና ሓሪና ዝደለናዮ ሳርብራይ ክንብል ንኽእል ኢና ብትግርኛና ትግርኛና ነዕቢ ክብል እፈቱ። ከምዙይ እውን ክባሃል ይካኣል እዩ፣ # ❤️ድንጉፅ ብስራት❤️# ድንጉፅ ብስራት ክባሃል ይካኣል ጠቕሊሉ ክሕዞ ስለ ዝኽእል ንሓጎስን ንሓዘንን ጠቕሊሉ ዝገልፅ እዩ ድንጉፅ ብስራት ተባሂሉ ተዝድምደም ፅቡቕ ነይሩ ክብል ሓሳበይ ክገልፅ እፈቱ የቑንየልና ትግርኛና ነማዕርግ ነመዕብል። ❤️❤️❤️❤️❤️💪💪💪💪😗😗😗😗😗❤️❤️❤️❤️❤️

 38. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ናሆመይ በሊሕ ስለ ዘዘከርካና ማራ የቐንየልና ኣነ ገና ሕጂ እየ ዘኪረዮ ሳፕስክራይብ ጌረ ኣለኹ፣ ወለላዬ ውይ ማዓር ዝኾንኩም ቆልዑ ፍትውውውውውው እየ ዘብለኩም ምቁራተይ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗

 39. ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  ትግራይ ፍቕሪ Tigray love ትግራየይ

  10 dagen geleden

  ኣታ ኽዓ መፃእኹምዶ ብራቕ ፃሓያት ንፍቕ ኣቢለኩም ቐንየ ደቂ እንዳ ትሕሽ ክክክክክክክ ፍትውውውውው ፍትዋተይ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗❤️❤️❤️❤️❤️

 40. የኔ ዮቦዬ

  የኔ ዮቦዬ

  10 dagen geleden

  ትሕሸይ ኦማይጋድ

 41. gal tegeray mehi

  gal tegeray mehi

  10 dagen geleden

  wawwwwww dase eleni laki abeni

 42. Khan Kpo

  Khan Kpo

  10 dagen geleden

  መፅዮም ፀሓይ ገፆም

 43. Kidus holy tube

  Kidus holy tube

  10 dagen geleden

  like that!!ትሕሸይ ወለላ ፍትውት እየ ዘብላ እሞ!! ከማኪ ዝበላ ሓማት የብዛሓየን!!

 44. Askalu Haileslase

  Askalu Haileslase

  10 dagen geleden

  Neabushen metan zefetu eske like 👇

 45. ኣእምነኒ ሓቂ ተሊካ ኣእምነኒ

  ኣእምነኒ ሓቂ ተሊካ ኣእምነኒ

  10 dagen geleden

  ኣነ ሲ ክፍትወኩም ማዓት ኢየ እንዳ ቲሕሽይ አድመን ጥዕናን ይሃብኩም

 46. abetay ewdhloew abetay ewdhloew

  abetay ewdhloew abetay ewdhloew

  10 dagen geleden

  netahsey zeftewu like

 47. Haile gebreal

  Haile gebreal

  10 dagen geleden

  ፅቡቅ እዩ ብጥዓሚ እየ ዝፈትወኩም ❤

 48. hawey natey hawey natey

  hawey natey hawey natey

  10 dagen geleden

  Eza nay serqis nay maynas copy eya

 49. Aaa Fdhdh

  Aaa Fdhdh

  10 dagen geleden

  Enkae Dhan Metsakum Mukurat Deki Ta Halal Meret

 50. Kategna Tube

  Kategna Tube

  10 dagen geleden

  ትሕሽ ሽኮር ክፈትወኪ እኮ ብትሕሽ ኢለኩም ሳብስክራይብ ግበሩለይ

 51. sani tube

  sani tube

  10 dagen geleden

  አታዮ ሰብስክራይብንዶ ግበሩለይ በጃካትኩ

 52. ye maryam lij negn temesigen getaye

  ye maryam lij negn temesigen getaye

  10 dagen geleden

  እንኳዕ ዳሕን መጻእኩም ሙቁራተይ ♥♥♥ ኣቦሼ ን ሚጣዬ ዝፈቱ 👍ገብርኩም ሕለፉ

 53. gei arar

  gei arar

  10 dagen geleden

  Good job 👏👌👌👌😍😍😍😍😍😍💛💛💛❤️❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👏👏💯🌹🌹

 54. um Romi Habeshawit

  um Romi Habeshawit

  10 dagen geleden

  እዛ ሚጣ ትባሃል ኣዘራርባኣ ክትድብር እዋይ ኣቡሸይ ዳኣ ሽኮር እም በር

  • God is Good

   God is Good

   9 dagen geleden

   She so beautiful I love her 💕

 55. Lidya gal Tigray

  Lidya gal Tigray

  10 dagen geleden

  Wy yebikum fetari Abush &mita💝💝💝

 56. T G

  T G

  10 dagen geleden

  🥰🥰🥰

 57. ግርማ ፈቃር ልባ

  ግርማ ፈቃር ልባ

  10 dagen geleden

  ከምዚ ከማይ ንመምህር ሉሎም ዝፈቱ እሰተ 👍እሰቲ

 58. ሸዊት ሰናይ

  ሸዊት ሰናይ

  10 dagen geleden

  ኣቡሸይ የዕቢካ ሑቡይየ❤❤❤❤💋

 59. አይ ሚስዩ ማሚ

  አይ ሚስዩ ማሚ

  10 dagen geleden

  እዉይ ምስ መጣ ፍቅሪ ክጅምረኒ ኢሉ አረ ገለ ግበሩ

 60. Gff Tggt

  Gff Tggt

  10 dagen geleden

  እንኳዕ ብሰላም መፃኩም ፍትዋተይ አቡሸይ ሓላል

 61. علي علم

  علي علم

  10 dagen geleden

  ክክክክ ተሖሽ ኣነ አየ ኦማይጋድ ኣነ እየ ልበልያ ክክክክክ ቆልዓ

 62. علي علم

  علي علم

  10 dagen geleden

  ክክክክክክ ተሖሽ

 63. mieri gal tgray

  mieri gal tgray

  11 dagen geleden

  ፍትሒ ፍትሒ ፍትሒ ኣብ ስዕዲ ዓረብ ዘለዉ ኣሕዋትና በይዛኩም ድምፂ ንኩኖም እና ኣብ ስራሕኩም ኣስልጦ ይምነየልኩም ደቂ ዓደይ ማዓረይ ቃፅሉሉ።

 64. Sara Naga

  Sara Naga

  11 dagen geleden

  ሸኮሪናታት እንዳ ትሕሽ እንኳዕ ብስላም መፃእኩም ኣነስ ከፈትወኩም ማዓት እየ አጆኹም ቀፅሉሉ ሓሪፍ ስራሕ እዩ።።።።።።።።።።።።።

 65. Kidan Mahar

  Kidan Mahar

  11 dagen geleden

  love you ኣቡሸይ

 66. Ti Tu

  Ti Tu

  11 dagen geleden

  ፍትሒ ደሞ ዋይ😢😢😢ተሓባበሩና

 67. Salam Salam

  Salam Salam

  11 dagen geleden

  😍😍😍😍

 68. Alganesh Bahre

  Alganesh Bahre

  11 dagen geleden

  I love Thish and Shefena

 69. Filimon Kidane

  Filimon Kidane

  11 dagen geleden

  gdef gedfe tehsh ay tble kkk

 70. Sabla Sabla

  Sabla Sabla

  11 dagen geleden

  Like shkoirntttttt

 71. Kibrom Abraha

  Kibrom Abraha

  11 dagen geleden

  ተጋሩ ዝፈቱ like 👈

 72. HakenaTarik Tegaru-ሓቀኛ ታሪኽ ተጋሩ

  HakenaTarik Tegaru-ሓቀኛ ታሪኽ ተጋሩ

  11 dagen geleden

  ችክብይል

 73. Fikre Weldegebrel

  Fikre Weldegebrel

  11 dagen geleden

  Ayzekum

 74. philipp xd

  philipp xd

  11 dagen geleden

  ❤❤❤💪💋🌹

 75. Negeste Gremae

  Negeste Gremae

  11 dagen geleden

  እንኳዕ ላአብርሃ አፁባ አብፀሐኩም 🥰🥰🥰🇨🇳

 76. Negeste Gremae

  Negeste Gremae

  11 dagen geleden

  እሺ አቦይ አቡሽ የኔ ማርርርር🥰🥰🥰🇨🇳

 77. ቲቲ ጓል ተዋህዶ A30

  ቲቲ ጓል ተዋህዶ A30

  11 dagen geleden

  እንዳ ተሐሸይ ፍትውትው ♥️♥️♥️♥️

 78. Aloni Ab

  Aloni Ab

  11 dagen geleden

  ይቅርታ ግበሩለይ ናብ ካልእ እንዳጻሐፍኩ ናብዚ ሰዲደያ ማሙሻ እንዲዩ ከብደኒ ደልዩ 10000 ላይክ ሂበካ አለኩ አነ አብ Tv ተለቪዝን እየ ዝርእያ ንማሙሽ ክብል ግን ናብ ሞባይለይ ይርእታ አለኩ ማሙሸይ ዓይኒ አባይካ ይደፈን ትግራይ ተመጽኤ ክመጸካ ተስፋ ይገብር ሙሉእ ሰላም ተኮይኑ ድማ ነስመራ ከዛዊረካ እየ።

 79. Fissaha Simon

  Fissaha Simon

  11 dagen geleden

  Konjo

  • yonas records

   yonas records

   10 dagen geleden

   ሰላም ንኩላኩም ዩቲብ ተጠቀምቲ ዬናስ ይበሃል የቀንየለይተምሃራይ 9 ክፍሊ እየ ሰብስክራይብ ብምግባር 1k ንምላኣያ የበራተቱዕኒ 🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹🇪🇹

 80. Jf Hd

  Jf Hd

  11 dagen geleden

  አስይ ደቂ ዓደይ ማዓረይ አቦይ አቡሽይይይይይ ዕደመን ጥዕናን ይሃበልይ ፈጣሪ

 81. Mili Habesawit

  Mili Habesawit

  11 dagen geleden

  ኣቡሸይ ክፈትዋካ ማዓት እየኮ😍😍😍

 82. ዛፍ ጋል ጀጋኑ ዛፍ ጋል ጀጋኑ

  ዛፍ ጋል ጀጋኑ ዛፍ ጋል ጀጋኑ

  11 dagen geleden

  ውድድድድድድ♥

 83. ኩሉ ሰበይ

  ኩሉ ሰበይ

  11 dagen geleden

  አቡሸይ መዓረይ ውይ ክፈትዮ ፍቅሪ ዝኾነ ቆልዓ::

 84. Ww. Nigus

  Ww. Nigus

  11 dagen geleden

  እስኪ እንዳ ትሕሽ ድራማ ፈተዊቲ ብላይክን ኮመንትን ግለፁ

 85. ምንባር ንዘለካ ምፍቃር

  ምንባር ንዘለካ ምፍቃር

  11 dagen geleden

  Omg hahahaha tihshey

 86. Netsanet Hagos

  Netsanet Hagos

  11 dagen geleden

  አብሸይ ማዓረይ😍😍😍

 87. ገነት ገብረመድህን

  ገነት ገብረመድህን

  11 dagen geleden

  ዋይ መምህረይ ለያቡዶ ሳምብራይዝ ገበሩካ ክክክክክ

 88. sdetna yebqie

  sdetna yebqie

  11 dagen geleden

  Shekakur qoliu ajokhum

 89. Hadas shshay

  Hadas shshay

  11 dagen geleden

  Enbeay nusukum le ahwatina demtsi kunu reeikum aythlefu abushey

 90. tt salon

  tt salon

  11 dagen geleden

  ኦማይጋድ ቱሑሸይ ሽኮር ሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃሃ

 91. Mengs Halie

  Mengs Halie

  11 dagen geleden

  welcome guys

 92. Vierjahre anders leben

  Vierjahre anders leben

  11 dagen geleden

  Willkommen deki tigray xbuk srah kexlwo ekum

 93. T-G G-T

  T-G G-T

  11 dagen geleden

  ♥♥♥♥

 94. Roza ወለላይ ፈቃር ጋል ትግራይ

  Roza ወለላይ ፈቃር ጋል ትግራይ

  11 dagen geleden

  😍😍😍👍👍

 95. ťîģį Łøvĕ

  ťîģį Łøvĕ

  11 dagen geleden

  Enkae dahan metsakum❤😍

 96. علي علي

  علي علي

  11 dagen geleden

  ፍትሒ ፍትሒ ኣብ ሱዐዲ ዐርብ ዘለው በጃኩም

 97. Leben ist so hart

  Leben ist so hart

  11 dagen geleden

  ተጋሩ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ነዞም ቆልዑት ዝፍቱ please like ሃቡኒ ኣብ ናይ ገርየ ኡሙን ኣሕጉስኩምኒ ኢኩም ሕጂ ካኣ Like ገርኩም ኣሕጉሱኒ ካብ ሓውኩም ወዲ ኤረይ መለይ🇪🇷❤️🙏

 98. Meles Meles

  Meles Meles

  11 dagen geleden

  ደሰ ባሃሊቲ እንዳተሑሸ አቱም ሞቁራተይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብክም

 99. Gsg Gsgsg

  Gsg Gsgsg

  11 dagen geleden

  እረ ፍትሒ ፍትሒ ፍትሒ ፍትሒ ንመናእሰይ ስዑዲ ዓረብ በዛኩም ሰብ ኩኑና ድምፂ ኩኑኒ ብዘይ መንእሰይ ዓዲ እንታይ ዋጋ አለዉ ቤዛኩም💔 😭😭😭😭😭😢😢😢😢

 100. ሙሩፅ አቡሩሃለይ

  ሙሩፅ አቡሩሃለይ

  11 dagen geleden

  ተጋሩ 👍👍👍💝💝💝💝💕💕💕💞💞💞

Volgende