Amusement

Compilatie week #7: Het allerbeste van de jury | De Slimste Mens ter Wereld

We blikken terug op enkele hilarische momenten van de jury uit de zevende week van De Slimste Mens ter Wereld.
Maandag: Jan-Jaap Van der Wal en Soe Nsuki
Dinsdag: Bart Cannaerts en Kamal Kharmach
Woensdag: James Cooke en Stefaan Degand
Donderdag: Jeroom en Sven de Leijer
▶ KIJK online naar volledige afleveringen: www.vier.be/kijk-online
▶ ABONNEER je op VIER en klik op de bel om meteen op de hoogte te zijn van nieuwe video’s: www.bit.ly/VIERopNLcameras
▶ VOLG De Slimste Mens ter Wereld op social media!
Facebook VIER: vier/
Facebook De Slimste Mens ter Wereld: deslimstemen...
Instagram VIER: opvier
Instagram De Slimste Mens ter Wereld: deslimsteme...
Twitter VIER: opvier
▶ OVER De Slimste Mens ter Wereld:
De Slimste Mens ter Wereld viert zijn achttiende verjaardag dit jaar! De volledige jury bestaat uit: Jeroom, Philippe Geubels, Marc-Marie Huijbregts, Herman Brusselmans, Sven de Leijer, Barbara Sarafian, Jeroen Van Koningsbrugge, James Cooke, Bart Cannaerts, Jan Jaap van der Wal, Margriet Hermans, Rik Verheye, Stefaan Degand, Wim Helsen, Adriaan Van den Hoof, Jelle De Beule, Jani Kazaltzis, Gert Verhulst, Kamal Kharmach, Kat Kerkhofs, Soe Nsuki, Frances Lefebure, Rani De Coninck en Lukas Lelie.
#DSMTW #DeSlimsteMens #DeSlimsteMensTerWereld

Reacties 

 1. Marcel Melchers

  Marcel Melchers

  15 dagen geleden

  De Nederlandse variant is zo schraal dat ik me bij deze wil excuseren aan mijn zuiderburen mochten ze er per abuis op belanden bij het zappen.

 2. Andrew kim

  Andrew kim

  15 dagen geleden

  The glossy law annually instruct because keyboard coincidently stitch anenst a illustrious brazil. ten, cooing building

 3. wikke donker

  wikke donker

  21 dag geleden

  haal aub die vent er uit met zijn stomme lach hij verpest het progamma zak

 4. Edwin Jansen

  Edwin Jansen

  Maand geleden

  "Mijn leven is 1 grote quarantine!". Dacht even dat ik naar de jury van de Nederlandse versie van De Slimste Mens zat te kijken... :P

 5. Walter Zepeda

  Walter Zepeda

  Maand geleden

  4 Het werd vernietigd, de aarde viel; werd ziek, de wereld viel; de hoge volkeren van de aarde werden ziek. 5 En het land werd verontreinigd onder zijn inwoners; omdat ze de wetten overtreden, ze de wet verdraaiden, ze het eeuwige verbond schonden. 6 Om deze reden verteerde de vloek het land en werden de inwoners verwoest; om deze reden werden de bewoners van de aarde verteerd en werden de mensen kleiner. 7 De wijn is verloren, de wijnstok is ziek, alle vrolijkheid van hart kreunde. 8 De blijdschap van de tamboerijnen is opgehouden, het geluid van degenen die zich verheugden, de vreugde van de harp is opgehouden. 9 Onder gezang zullen zij geen wijn drinken; cider zal bitter zijn voor degenen die het drinken. 10 De stad wordt verbroken door ijdelheid; elk huis is gesloten, zodat niemand naar binnen kan. 11 Er wordt geroepen vanwege gebrek aan wijn op straat; alle vreugde was verduisterd, vreugde werd van de aarde verbannen. 12 De stad was woest en de poort werd verwoest. 13 Want zo zal het zijn in het midden van de aarde, te midden van de volken, als een geschudde olijfboom, als nalezingen na de oogst. Jesaja 24: 4-13. - 6 En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; zorg ervoor dat je niet gestoord wordt, want het is noodzakelijk dat dit allemaal gebeurt; maar het einde is nog niet. 7 Want volk zal opstaan ​​tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen plagen en hongersnoden en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen.8 En dit alles zal het begin van pijn zijn. Matteüs 24: 6-8 JEZUS. - 26 “Net zoals het gebeurde in de tijd van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des mensen komt. 27 Ze aten, dronken en trouwden en huwden tot de dag dat Noach de ark binnenging; toen kwam de vloed en vernietigde ze allemaal. 28 Hetzelfde gebeurde in de tijd van Lot: ze aten en dronken, kochten en verkochten, zaaiden en bouwden. 29 Maar op de dag dat Lot '' '' (Sodom) '' '' verliet, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde ze allemaal. 30 “Zo zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard. Lukas 17: 26-30 JEZUS - 9 En wanneer u hoort van oorlogen en opruiingen (protesten tegen hun heersers), schrik dan niet; omdat het nodig is dat deze dingen eerst gebeuren; maar het einde zal niet onmiddellijk zijn. 10 Toen zeide hij tot hen: Natie zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn, en op verschillende plaatsen hongersnoden en pestilenties; en er zullen verschrikking en grote tekenen uit de hemel komen. Lukas 21: 7-11 - 12 en omdat het kwaad is toegenomen, zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volhardt tot het einde, zal worden gered. 14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle natiën; En dan komt het einde. Matteüs 24: 12-14 - 22 En als die dagen niet werden bekort, zou niemand worden gered; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matteüs 24:22 JEZUS - 8 Maar God toont zijn liefde voor ons, in de tijd dat we nog zondaars waren, Christus JEZUS stierf voor ons. 9 Omdat wij reeds gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, zullen wij door hem van toorn worden verlost. 10 Want indien wij, als vijanden, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, en nog meer, als wij verzoend zijn, zullen wij gered worden door zijn leven. Romeinen 5: 8-10 --- 16 “Omdat God zoveel van de wereld hield dat hij zijn eniggeboren Zoon (JEZUS) heeft gegeven, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 - 18 Kom vlug, zegt de Heer, en laten we op onze hoede zijn: als uw zonden als scharlaken zijn, zullen ze wit zijn als sneeuw; als ze rood zijn als karmozijnrood, zullen ze als witte wol zijn. Jesaja 1:18 - 9 dat als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u gered zult worden. 10 Want met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid, maar met de mond wordt beleden tot redding. Romeinen 10: 9-10 --23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23 - 12 En in geen ander is er redding; want er is geen andere naam onder de hemel, aan de mensen gegeven, waardoor we kunnen worden gered. Handelingen 4: 11-12 - 10 zodat in de naam van Jezus elke knie zou buigen, van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn; 11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2: 10-11 - 12 Maar aan allen die hem ontvingen, aan hen die in zijn naam geloofden, gaf hij het recht kinderen van God te worden; Johannes 1:12 - 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wie mij liefheeft, zal mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23 - 23 Maar het uur komt, en is nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; omdat de Vader ook zulke aanbidders zoekt om hem te aanbidden. 24 God is Geest; en degenen die hem aanbidden, in geest en in waarheid is het noodzakelijk dat ze aanbidden. Johannes 4: 23-24 27 Vrede laat ik met u, mijn vrede geef ik u; Ik geef het je niet zoals de wereld het geeft. Laat uw hart niet verontrust zijn, en laat het ook niet bang zijn. Johannes 14:27 JEZUS. Er is kracht in DE NAAM VAN JEZUS.....

  • Patrick Brasseur

   Patrick Brasseur

   19 dagen geleden

   🤮

 6. Kendal Meldrum

  Kendal Meldrum

  Maand geleden

  The spicy peen perioperatively wash because back covalently preach out a somber step-brother. efficacious, terrible flame

 7. Andre Ribeiro

  Andre Ribeiro

  Maand geleden

  The godly mask clinically serve because psychology consecutively carve anenst a robust snake. old-fashioned, far peen

 8. senne

  senne

  Maand geleden

  wie is in godsnaam die man in de achtergrond met die lag ik lig er van kapot

 9. hoiy vinosa

  hoiy vinosa

  Maand geleden

  i watched it three times

 10. miko foin

  miko foin

  Maand geleden

  Dit programma doet het prima zonder publiek. Je merkt nu dat de deelnemers zelf het hardst lachen. :P :P

 11. Jaimy van Dam

  Jaimy van Dam

  Maand geleden

  Die boots van Alina Churikova zijn echt mega-stoer !

  • Jaimy van Dam

   Jaimy van Dam

   Maand geleden

   @hoiy vinosa waarom reply je dat naar mij????

  • hoiy vinosa

   hoiy vinosa

   Maand geleden

   27:35 Ja flikker die vent met die irritante lach eruit

 12. seiom jvony

  seiom jvony

  Maand geleden

  Alina jij bent hier legaal hahahhahah Wat een mooie gast is het ook

  • seiom jvony

   seiom jvony

   Maand geleden

   Aub zet volgend jaar serine Ayari in plaats van soe in de jury

 13. abbsnn cose

  abbsnn cose

  Maand geleden

  8:02 tegen het eind van de kwies😂😂😂😂😂😂😂 I cant -

  • seiom jvony

   seiom jvony

   Maand geleden

   makkelijk verpest.

 14. De Verlosser

  De Verlosser

  Maand geleden

  Fatma, De Ideale Wereld is een satirisch programma. Iets waarvan jij toch zeker de betekenis mag weten. Trouwens, iedere week wordt er in DIW wel eens een politieker voor aap gezet. Moet kunnen toch? Of is het toch weer zichzelf in een slachtofferrol duwen omdat je van Turkse afkomst bent?? Komop Fatma, je weet wel beter, dit is Belgie en hier kunnen we niet genoeg lachen ....

  • miko foin

   miko foin

   Maand geleden

   Aub zet volgend jaar serine Ayari in plaats van soe in de jury

 15. JASON HUANG

  JASON HUANG

  Maand geleden

  The shallow pigeon socioeconomically avoid because produce suprisingly warm apud a honorable citizenship. quixotic, voiceless noodle

  • abbsnn cose

   abbsnn cose

   Maand geleden

   Bockie nieuw jurylid.

 16. Mihriban Yagmur

  Mihriban Yagmur

  Maand geleden

  Die lach HAHAHHAHAHAHAHAHAHAH

 17. Masters of Hardcore

  Masters of Hardcore

  Maand geleden

  gekke belgen

 18. Joeri Andries

  Joeri Andries

  Maand geleden

  18:18 dit geldt slechts 3 weken per maand, de andere week is ze een ongesteld lichaam

 19. misolou fout

  misolou fout

  Maand geleden

  Zet Robert naast de jury pls XD

 20. JASON HUANG

  JASON HUANG

  Maand geleden

  The rhetorical dead bioinformatically print because baritone consistently man following a oafish periodical. subdued, quarrelsome beret

  • misolou fout

   misolou fout

   Maand geleden

   Meer Sven en Jeroom, minder Marc-Marie en Sun suki aub. die irriteren mij nu eens ontzettend hard

 21. cqvio doli

  cqvio doli

  Maand geleden

  11:55 BETONG!

 22. toijg avnnr

  toijg avnnr

  Maand geleden

  Robert for the win!

 23. serdy ximi

  serdy ximi

  Maand geleden

  8:02 tegen het eind van de kwies😂😂😂😂😂😂😂 I cant -

 24. Michael Appleseed

  Michael Appleseed

  Maand geleden

  27:35 Ja flikker die vent met die irritante lach eruit

  • cqvio doli

   cqvio doli

   Maand geleden

   Heel de tijd Robert op de achtergrond: huehuehuehuehuehue. Wat een held :’)

 25. Michael Appleseed

  Michael Appleseed

  Maand geleden

  Ongelofelijk irritante vent die nep lacht om de humor aan te duiden. Ik ben helaas gestopt met het kijken naar 'De Slimste Mens België' Zo'n leuke mensen in de jury. Zo makkelijk verpest.

  • Vincent Loosfelt

   Vincent Loosfelt

   Maand geleden

   Spijtig voor jou. Dat is gewoon effectief een goedlachse mens. Zoek maar even op Robert Oris.

 26. zuygj bnsv

  zuygj bnsv

  Maand geleden

  Aub zet volgend jaar serine Ayari in plaats van soe in de jury

  • serdy ximi

   serdy ximi

   Maand geleden

   Wat is een combi

 27. misuyy fong

  misuyy fong

  Maand geleden

  Ach, niet elke compilatie kan even leuk zijn

  • zuygj bnsv

   zuygj bnsv

   Maand geleden

   Ach, niet elke compilatie kan even leuk zijn

 28. fцику мцику

  fцику мцику

  Maand geleden

  Alinanaal.

  • zuygj bnsv

   zuygj bnsv

   Maand geleden

   Alina😍😍😍

 29. Meru Hagen

  Meru Hagen

  Maand geleden

  Zucht.

  • misuyy fong

   misuyy fong

   Maand geleden

   Dit programma doet het prima zonder publiek. Je merkt nu dat de deelnemers zelf het hardst lachen. :P :P

 30. såmorian lânønîk

  såmorian lânønîk

  Maand geleden

  Toen jeroom kwam werd het deze keer pas leuk.

  • zuygj bnsv

   zuygj bnsv

   Maand geleden

   Jan Jaap marginaal gekleed, ranzig

 31. Andre Ribeiro

  Andre Ribeiro

  Maand geleden

  Ach, niet elke compilatie kan even leuk zijn

  • toijg avnnr

   toijg avnnr

   Maand geleden

   Die Catherine is onuitstaanbaar

 32. DJ D!TCH

  DJ D!TCH

  Maand geleden

  Meer marc marie hebben we nodig. Jeroom is toch wel heel voorspelbaar

  • Michael Appleseed

   Michael Appleseed

   Maand geleden

   Nee bah

 33. lolHiyoko

  lolHiyoko

  Maand geleden

  Meer Sven en Jeroom, minder Marc-Marie en Sun suki aub. die irriteren mij nu eens ontzettend hard

 34. parabartje

  parabartje

  Maand geleden

  Briljant hoe Jeroom brak na de ‘broek aan-opmerking’.. kwam niet meer uit zijn woorden..😂

  • Robert Faber

   Robert Faber

   15 dagen geleden

   En het was nog wel zo makkelijk geweest om dat te pareren... "Nee Alina, ik wist dat ge hier vandaag zou zijn, dus ik heb inderdaad geen broek aan".

 35. Munny *

  Munny *

  Maand geleden

  Die lach op de achtergrond op het einde, geniaal 🤣

 36. Andrew kim

  Andrew kim

  Maand geleden

  Die guy op de achtergrond,wat een legend 😂😂😂

 37. FretFreak02

  FretFreak02

  Maand geleden

  Heel de tijd Robert op de achtergrond: huehuehuehuehuehue. Wat een held :’)

  • Michael Appleseed

   Michael Appleseed

   Maand geleden

   Nee

 38. MrGonzaless

  MrGonzaless

  Maand geleden

  Die Catherine is onuitstaanbaar

 39. Gerrit-Jan

  Gerrit-Jan

  Maand geleden

  Wat is een combi

  • Jack F

   Jack F

   Maand geleden

   Een combi is het Vlaamse woord voor een politiebusje

  • fцику мцику

   fцику мцику

   Maand geleden

   Openbaar toilet.

 40. Louis

  Louis

  Maand geleden

  Jan Jaap marginaal gekleed, ranzig

 41. TreinenHD

  TreinenHD

  Maand geleden

  Ach, niet elke compilatie kan even leuk zijn

 42. Adrian Newey

  Adrian Newey

  Maand geleden

  Alina😍😍😍

 43. TheGandorX

  TheGandorX

  Maand geleden

  Dit programma doet het prima zonder publiek. Je merkt nu dat de deelnemers zelf het hardst lachen. :P :P

 44. Robin Cauwels

  Robin Cauwels

  Maand geleden

  De joke van Danny is geweldig goed !

 45. Berten Verheecke

  Berten Verheecke

  Maand geleden

  11:55 BETONG!

 46. MT

  MT

  Maand geleden

  Bockie nieuw jurylid.

 47. Gummy Noodles

  Gummy Noodles

  Maand geleden

  10:23 bedankt om inclusive te zijn!

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   Respect man

 48. Maxim De Moor

  Maxim De Moor

  Maand geleden

  Die Jeroom is echt niet grappig

 49. &Square MSP

  &Square MSP

  Maand geleden

  8:02 tegen het eind van de kwies😂😂😂😂😂😂😂 I cant -

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   Antwerps e... Wij verstaan jullie wel.

 50. &Square MSP

  &Square MSP

  Maand geleden

  ok ik weet dus totaal niet waarover dit gaat maar ik vind het nu al g e w e l d i g

 51. Gifleo

  Gifleo

  Maand geleden

  Die Bockie is echt goud.

 52. Sal Ly

  Sal Ly

  Maand geleden

  Marco Bolsonaro heerlijk!

 53. De Nacht Conducteur

  De Nacht Conducteur

  Maand geleden

  Jeroom 💪🏻

 54. NielsGambino

  NielsGambino

  Maand geleden

  Robert is top!

  • Michael Appleseed

   Michael Appleseed

   Maand geleden

   Nee

 55. Darioke2005

  Darioke2005

  Maand geleden

  Die guy op de achtergrond,wat een legend 😂😂😂

 56. Robin Cauwels

  Robin Cauwels

  Maand geleden

  Jeroom is toch zo ne gefrustreerde pummel, die vent is miljonair en er kan amper een glimlach af,...

  • JENO GAMES

   JENO GAMES

   Maand geleden

   @Robin Cauwels wrm. ween je zo hard hij speelt dit gwn

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @Gerard Vermaat Das waar man.

  • Gerard Vermaat

   Gerard Vermaat

   Maand geleden

   Ok Robin,smaken verschillen!

  • jordi

   jordi

   Maand geleden

   @Robin Cauwels das echt zo een 8 jarige insult. 😂

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @jordi Ik heb er tenminste 1 gehad,...

 57. Mitho94

  Mitho94

  Maand geleden

  Jeroom moet gewoon altijd in de jury zitten. Met afstand de grappigste. En die lachende vent in het publiek is echt een legend 😂

 58. Malphas Media

  Malphas Media

  Maand geleden

  Het is honeypotting, niet trapping.

 59. Menzo Dr

  Menzo Dr

  Maand geleden

  22:28

 60. Menzo Dr

  Menzo Dr

  Maand geleden

  3:50

 61. gegroet

  gegroet

  Maand geleden

  wat is een combi

  • fцику мцику

   fцику мцику

   Maand geleden

   Openbaar toilet.

  • toon lathouwers

   toon lathouwers

   Maand geleden

   oorspronkelijk combi(natie) van personenwagen en bestelwagen.

  • Chantal Van Heuven

   Chantal Van Heuven

   Maand geleden

   Politiebusje

 62. Alex Grocio

  Alex Grocio

  Maand geleden

  17:51 - 😂😂😂😂

 63. Alex Grocio

  Alex Grocio

  Maand geleden

  15:25 - 😂😂😂

 64. megafix games

  megafix games

  Maand geleden

  Robert for the win!

 65. BVDtwentyseven

  BVDtwentyseven

  Maand geleden

  Alina jij bent hier legaal hahahhahah Wat een mooie gast is het ook

 66. ROEL.

  ROEL.

  Maand geleden

  Grappig hoe Jan-Jaap op 3:25 over de Hanson Brothers MMMBop zingt en dan op 12:08 MMMBOP in de puzzel zat

  • ROEL.

   ROEL.

   Maand geleden

   @HereAreTheUndead of men noemt dat ook wel eens toeval 😉😂

  • HereAreTheUndead

   HereAreTheUndead

   Maand geleden

   Dat noemen ze gescript denk ik Roel! haha :D

 67. Oscar -

  Oscar -

  Maand geleden

  Het zal lastig zijn/teveel werk maar ondertiteling is zeer welkom.. niet negatief bedoelt echt niet maar ik mis de helft en het is zo leuk..

  • fien verwaest

   fien verwaest

   Maand geleden

   Je kan cc opzetten! Soms kloppen de ondertitels niet, maar beter dan niets 😂

 68. Jelle D.V

  Jelle D.V

  Maand geleden

  Bart Cannaerts die is echt ni grappig

 69. Mar cook

  Mar cook

  Maand geleden

  Heerlijk. Rasechte Nederlandse hier maar zo ontzettend lachen. Ben stapel op Sven en jeroom. Zou dolgraag alle afleveringen gewoon zien. Vind die met gert ook vaak leuk. Dank je wel weer

  • MJL 11

   MJL 11

   8 dagen geleden

   VPN en dan gratis kijken via vier.be

  • Vincent Loosfelt

   Vincent Loosfelt

   Maand geleden

   Met een VPN ingesteld op België moet dit lukken.

 70. Elmo A

  Elmo A

  Maand geleden

  Verdikke wat lijkt die Katerine me een fijn mens zeg.

  • Pesto Pasta

   Pesto Pasta

   Maand geleden

   Ik vind haar echt heel saai en voorspelbaar

 71. LetsROAMaround

  LetsROAMaround

  Maand geleden

  Bockie is ne legend man

 72. nicoboy4

  nicoboy4

  Maand geleden

  Iemand die mij kan uitleggen waarom 'lenni crevits' zo geestig is?

  • nicoboy4

   nicoboy4

   Maand geleden

   @flilix1 bedankt voor het antwoord. Nu ben ik mee :)

  • fцику мцику

   fцику мцику

   Maand geleden

   Omdat jij dat niet bent.

  • flilix1

   flilix1

   Maand geleden

   Lenny Kravitz is een zanger.

 73. DIAMONDCOLLECTION

  DIAMONDCOLLECTION

  Maand geleden

  Frank Lammers in de jury!!!! Zit daar echt op te wachten. Geniale vent.

 74. hadevosje

  hadevosje

  Maand geleden

  Heerlijk, echt genieten weer! Ik kijk altijd erg uit naar deze compilaties! Groeten van een Nederlander.

 75. Old Skool Oel

  Old Skool Oel

  Maand geleden

  Er zijn teveel jury leden. Gewoon een paar niet meer uitnodigen. Dan zijn er misschien minder, maar die zijn wel grappiger

 76. Old Skool Oel

  Old Skool Oel

  Maand geleden

  Ik denk dat peter pannenkoek ook echt een goed jurylid zal zijn

  • Auke Vos

   Auke Vos

   Maand geleden

   Dat denk ik ook

 77. Old Skool Oel

  Old Skool Oel

  Maand geleden

  Wanneer komt jeroen nou?

 78. todayillfight becauseImarmy

  todayillfight becauseImarmy

  Maand geleden

  Die lach van die man in de achtergrond maakt het echt 10x grappiger

  • Noor Chadli

   Noor Chadli

   Maand geleden

   Facts

  • Uberus

   Uberus

   Maand geleden

   Wa ne kerel inderdaad :')

  • Montass

   Montass

   Maand geleden

   Ik heb de tranen in mijn ogen staan. Wat een fantastische vent.

 79. Lennard Oskam

  Lennard Oskam

  Maand geleden

  Mag ik zeggen dat ik eigenlijk niet echt heb kunnen lachen? Ik vond het net niet grappig genoeg.

  • suddenlybananas

   suddenlybananas

   Maand geleden

   Tuurlijk mag dat. Smaken verschillen.

 80. Drentse Redneck

  Drentse Redneck

  Maand geleden

  Bij Jeroom en Sven werd het pas leuk dit keer.

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @suddenlybananas Wat jij zegt klopt volledig, die vent is nog in andere programma's geweest en was daar krak hetzelfde, leuke acteur,...

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @NielsGambino lol

  • suddenlybananas

   suddenlybananas

   Maand geleden

   @NielsGambino Ja, dus?

  • suddenlybananas

   suddenlybananas

   Maand geleden

   @datjoridantho Ah, okay. Dat is goed om te horen. :)

  • NielsGambino

   NielsGambino

   Maand geleden

   @suddenlybananas hij doet dit exprès

 81. Lennard Oskam

  Lennard Oskam

  Maand geleden

  Kamal dikke pad

 82. Vic Doms

  Vic Doms

  Maand geleden

  Aub zet volgend jaar serine Ayari in plaats van soe in de jury

  • NielsGambino

   NielsGambino

   Maand geleden

   Nee man

 83. AlPI

  AlPI

  Maand geleden

  Zet Robert naast de jury pls XD

 84. ThrowinRandomVids

  ThrowinRandomVids

  Maand geleden

  wtf is een combi

  • fцику мцику

   fцику мцику

   Maand geleden

   Openbaar toilet.

  • Demsey Galle

   Demsey Galle

   Maand geleden

   Woutenbus

  • Jeroen Mast

   Jeroen Mast

   Maand geleden

   Politiewagen

 85. J H

  J H

  Maand geleden

  Ben aangenaam verrast door Bockie. Grappige vrolijke kerel en best goede quizzer

  • Marcel van den Bos

   Marcel van den Bos

   26 dagen geleden

   Vind hem irritant , hij kan niet stil zitten

  • Rachid G

   Rachid G

   Maand geleden

   Bokkie is een baas 💪🏽🇳🇱

 86. Elvin Van Berlo

  Elvin Van Berlo

  Maand geleden

  Slimste mens. 30 minuten geleden geplaatst. Leggooo

 87. Lennard Oskam

  Lennard Oskam

  Maand geleden

  Rap kijken

 88. Eihoofd2

  Eihoofd2

  Maand geleden

  "Jammer dat dit niet in Nederland te zien is". Aldus alle Nederlanders die dit, in Nederland, op NLcameras kijken.

  • Amy Gabriëls

   Amy Gabriëls

   Maand geleden

   @Miguel van Ingen 'Overkomen'? 'Zijn' bedoel je 😂

  • suddenlybananas

   suddenlybananas

   Maand geleden

   @Robin Cauwels Je herhaalt je statement zonder uitleg. Oh, ja, nu is het waar en is iedereen direct overtuigd. :)

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @suddenlybananas eihoofd heeft gelijk bananas.

  • suddenlybananas

   suddenlybananas

   Maand geleden

   @Robin Cauwels Gefundeerde uitleg. :D Ben je soms familie? ;) Ga jij maar lekker aan bijv. Chinezen vertellen dat het open internet in hun land gewoon vrij beschikbaar is. Ben benieuwd wat ze tegen je gaan zeggen!

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   @suddenlybananas eihoofd is slimmer, bananas. Een gefundeerde uitleg,... Jij raskaalt maar wat...

 89. Kyle Vools Vools

  Kyle Vools Vools

  Maand geleden

  Die Soe denk echt dat ze grappig is.

  • Kyle Vools Vools

   Kyle Vools Vools

   Maand geleden

   @Robin Cauwels ik zeg gwn dat ze niet grappig is. je oplossing heb ik niet nodig maar toch bedankt voor je zinvolle reactie

  • Robin Cauwels

   Robin Cauwels

   Maand geleden

   Is ze ook, alleen JIJ vindt die niet grappig,... Pak dat rechthoekig ding waar knopjes op staan. Ga naar helemaal bovenaan van dat toestel en druk op het rode knopje waar een cirkeltje op staat met een streepje, druk daarop terwijl je het naar je toestel richt. Je zal zien dat ineens Soe verdwijnt en het beeld wegvalt. Opgelost.

  • Old Skool Oel

   Old Skool Oel

   Maand geleden

   Geen een keer om zichzelf gelachen, maar goed..

  • Noah

   Noah

   Maand geleden

   Zis totaal niet goed voor de jury

  • Milan Latorre

   Milan Latorre

   Maand geleden

   Idd Ik kan niet de enige zijn die nog nooit heeft gelachen om haar

 90. TP Jarne

  TP Jarne

  Maand geleden

  Ik hou hiervan!

Volgende